.


  De Bezieling


 

   meditatie en zelfonderzoek   trainingen   coachingv o o r w a a r d e n

annuleren van afspraken

 • Als je een afspraak voor een individueel of relatieconsult uiterlijk 48 uur van tevoren afzegt, wordt het bedrag van het consult niet in rekening gebracht.
 • Je kunt je afmelding in de voicemail inspreken.
 • We gaan er vanuit dat je daarna zelf opnieuw contact opneemt voor een nieuwe afspraak.

commitment

 • Als je bij De Bezieling in begeleiding komt, willen wij graag weten of je ook ergens anders begeleiding krijgt, zodat afstemming mogelijk is.
 • Tijdens de begeleiding raden we je aan geen ingrijpende keuzes te maken, zonder die met je coach te bespreken of als onderwerp van onderzoek te maken. Voorbeelden zijn: van werk/baan veranderen, beŽindigen van de partnerrelatie, onverwacht verblijf in het buitenland, etc.
 • Te alle tijde wordt de begeleiding in een sessie afgesloten met een evaluatief gesprek.
 • Tijdens het proces kun je op een punt komen dat je niet meer naar de volgende afspraak wilt/ kunt komen, de redenen hiervoor kunnen divers en ook heel erg begrijpelijk zijn. Eerder stoppen kan alleen na een sessie waarin we onderzoeken waarom je wilt stoppen. Deze afsluitende sessie dient te worden beschouwd als behorende bij de therapeutische overeenkomst. Naar redelijkheid en billijkheid zal dan naar de betalingsverplichtingen gekeken worden.
 • Het feit dat je begeleiding krijgt wil niet zeggen dat je daarom "alles mag en niets hoeft". Vaak werk je in een groep en dan ben je een onderdeel van die groep. Het is belangrijk dat je gezond en sociaal gedrag vertoont. Met andere woorden: we zijn zorgvuldig naar elkaar en ook naar de deelnemers van de groep waar jij aan deelneemt. Derhalve heeft bijvoorbeeld het wegblijven uit een groep niet alleen voor jezelf consequenties, maar ook voor de groep waar jij een deel van bent. Je bent verantwoordelijk voor jezelf en voor de verbinding die je bent aangegaan. Weggaan is niet een persoonlijke keuze die alleen jouzelf betreft.

verantwoordelijkheid

 • Als je aan een groepsbijeenkomst deelneemt, zorg je dat je tussen 20 minuten en uiterlijk 10 minuten voor aanvang binnen bent. We starten de trainingen altijd klokslag de aanvangstijd en gaan niet wachten op afwezige groepsdeelnemers. Je kunt tot 1 uur voor de training nog afmelden in de voicemail daarna moet je ervan uitgaan dat we op je rekenen.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke materiele of immateriŽle schade.

inschrijvingsvoorwaarden

 • De inschrijving voor een training vindt plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
  Je ontvangt dan een bevestiging van deelname en een factuur.
 • De aanmelding voor een training/workshop geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier
 • De Bezieling behoudt zich het recht voor de training/workshop bij onvoldoende deelname te annuleren tot 1 week voor aanvang van de training. Deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden.

betalingsvoorwaarden

 • De factuur dient binnen 2 weken na de factuurdatum betaald te worden.
 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de training/workshop.
 • Bij annulering binnen 4 tot en met 8 weken voor aanvang van de training/workshop wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 2 tot en met 4 weken voor aanvang van de training/workshop wordt 75% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de aanvang de training/workshop, is men de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Annuleringen dienen altijd schriftelijk te geschieden.
 • Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling is de inschrijver alle kosten verschuldigd die de Bezieling moet maken om haar vordering te incasseren.
Laatste wijziging 04 September 2006 om 15:56

.