.


  De Bezieling


 

   meditatie en zelfonderzoek   trainingen   coachingmodule 3

bewustzijn als levenskeuze

Je kunt deelnemen na het volgen van module 2 of na het volgen van een intensief bewustzijnsproces elders. Module 3 is een doorlopende groep waarin je ieder moment kunt stoppen. Per jaar zijn er twee workshops van 4 dagen en twee workshops van een vrijdagavond en een zaterdag. Je bent welkom in deze doorlopende groep op het moment dat bewustzijn een levenskeuze voor je is.

De investering en keuze die je aangaat steunt je om bij twijfel jezelf te houden aan wat je op een helder moment jezelf hebt voorgenomen. Zo kom je jouw innerlijke belofte na. De keuze en inzet ontspringt uit liefde en verlangen, niet uit nood.

De training is preventief:

  • je kunt op deze manier tijdig vervlakking, irritatie, ongenoegen etc. signaleren
  • het vastlopen van situaties of processen voorkomen door in een vroeg stadium bij te sturen
  • je blijft bewust, fris en wakker in je leven en werk staan

Voor zowel de werkgever als de werknemer is dit kostenbesparend

4-daagse retraite workshop (32 uur) (volpension) april + vrijdagavond +zaterdag (10 uur) de Bezieling juni + 4-daagse retraite workshop (32 uur) (volpension) oktober + vrijdagavond +zaterdag (10 uur) de Bezieling december

In de workshop in april en oktober wordt diepgaand gewerkt, in de weken erna kun je vaak gaan bemerken hoe de workshop doorwerkt in je dagelijkse leven. Ongeveer zes weken na de vierdaagse workshops komen we weer bij elkaar en besteden we aandacht aan de doorwerking van de workshop naar je dagelijkse leven , wat er moet gebeuren om het bewustzijnsproces voldoende steun te geven en welke keuzes en beslissingen je hiervoor moet maken.

Hoe kan ik stoppen met module 3? Wil je uit de commitment dan kun je dit in juni aankondigen en doe je in oktober voor de laatste keer mee. (of in december aangeven en dan doe je in april het laatste mee). Deze workshops staat in het teken van loslaten en afscheid nemen.

visie

er is meer

Spiritueel werk begint daar waar we een vermoeden krijgen dat de werkelijkheid zoals we die waarnemen wel eens niet de hele werkelijkheid zou kunnen zijn. Dat onze waarneming versluierd is en dat er de mogelijkheid is die versluiering te doorzien. Dat we wel eens iemand of iets anders zouden kunnen zijn dan we denken dat we zijn. En dat de wereld om ons heen ook wel eens anders zou kunnen zijn dan we denken, voelen en zien. Soms wordt dit ingezet door een ervaring van onvrede, verdriet of pijn, maar vaak ook door een spontane ervaring van onze ware aard (in ver-liefdheid, bij het sterven van een geliefd iemand of bij een geboorte). Er is dan een directe ervaring, een weten van: "Deze werkelijkheid is nog op een andere manier te ervaren. Er is 'n andere kleur aan deze werkelijkheid die ik nog niet herkend had".

schijn en werkelijkheid

Om het onderscheid te kunnen maken tussen schijn en werkelijkheid, is het nodig om schijn als schijn, om onecht als onecht te kunnen gaan zien. Er is moed voor nodig om contact te durven maken met de onwaarheid in ons en zodoende met waarheid. Op het moment dat de ware aard ervaren wordt, spreken mensen van een ervaring van 'thuis komen'. Nieuw en tegelijkertijd zo vertrouwd! Schijn is alle (beperkende) ideeŽn en zelfbeelden die ons in de illusie van onvrede gevangen houden. Schijn is ook dat we hard moeten werken om onze schoonheid in de wereld te brengen.

essentiegericht

Vanuit onze visie kun je problematiek (angst, pijn, zorgen, onbe-houwenheid, zwaarte, twijfel, machteloosheid, overspannenheid) zien als uiting van vervorming van Essentie. We hoeven dus niet van deze problematiek af, maar kunnen leren deze vervormingen - het dwangmatige ik - te doorzien, te doorvoelen, er relatie mee aan te gaan, waardoor de dwangmatigheid loslaat en zo de ware aard hervonden wordt. Psychologische problemen zijn dus pareltjes! Mogelijkheden om onze ware aard, onze Essentie te realiseren (de Boeddha in de kramp). Deze manier van werken is dus niet probleemgericht maar Essentie gericht. Dit is wat verstaan wordt onder spirituele psychotherapie: integratie van onze persoonlijkheid in Zijn. De persoonlijkheid is niet afgescheiden van Zijn, maar een aspect, een onderdeel van Zijn. Het zal uiteindelijk als Zijn ervaren gaan worden.

de ervaring van ware aard of essentie

De ervaring van ware aard of Essentie is er een van volledige probleemloze, bevredigende simpele, ruimtelijke, krachtige, persoonlijke, liefdevolle onderscheiden en verbonden presentie. Het is het thuiskomen van onze ziel in de ware, oorspronkelijke aard. Het betekent de werkelijkheid kunnen zien en met de werkelijkheid kunnen relateren zoals die is. In Vrede Leven, Zijn. Het werken wordt in de loop van het proces steeds meer een feest van erkenning, het leven leven zoals het bedoeld is. Psychologische verhandelingen verdwijnen. Presentie en bewustzijn groeien. De oriŽntatie verplaatst zich van: ' hoe kan ik mijn probleem oplossen', naar ' hoe ga ik in liefde en overgave mijn wezen geven aan deze wereld'

Laatste wijziging 23 August 2006 om 12:00

.