.


  De Bezieling


 

   meditatie en zelfonderzoek   trainingen   coachingModule1

Mindfulness & Bezieling

Is het basisjaar van de Opleiding tot Meditatie en Transformatiebegeleider

maar staat tevens ook open voor iedereen die wil leren mediteren

en een solide en inspirerende meditatiebeoefening in zijn of haar eigen leven wil brengen

voor iedereen die meer bewustzijn en diepgang wil


Hieronder tref je de informatie over de Opleiding tot Meditatie en Transformatiebegeleider

Introductieworkshops € 15

Maastrichtzaterdag 04/12/1009.30 14.00 uurNatuurtuinen Jekerdal
Venlozaterdag 15/01/1109.30 14.00 uurStiltecentrum ’t Groenewold
Zeistzaterdag 29/01/1114.30 19.00 uurCentrum Zijnsorientatie
Maastrichtzaterdag 05/02/1109.30 14.00 uurNatuurtuinen Jekerdalstart jaartraining

Venlovrijdag 18/02/1114.15 18.00 uurStilte Centrum ’t Groenewold
Maastrichtvrijdag 04/03/1109.00 12.45 uurde Bezieling
Zeistzaterdag 05/03/1114.30 18.15 uurCentrum ZijnsorientatieMaastricht en Venlo:

• 18 x 3,5 uur (2 x per maand )maximaal 10 deelnemers63 uur
• 4 x zaterdag 09.30 18.00 uuris in grotere groep, maximaal 30 deelnemers32 uur (kosten € 25 per dag)
• Totaal aantal cursusuren 95 uur

Zeist :

• 10 x zaterdagmiddag en zondagochtend 7 uur (1 x per maand )maximaal 10 deelnemers70 uur
• Totaal aantal cursusuren 70 uurkosten

• Bij de tarieven voor groepstrainingen houd ik rekening met het inkomen. Als maatstaf neem ik het bruto(gezins)inkomen per jaar.
• Leef je met 5 of meer personen van het bruto (gezins) inkomen, dan betaal je de kosten die vermeld staan bij een tariefgroep lager.
• Kosten zijn inclusief 19 % BTW.
• Ik ben lid van de Vereniging Integraal Therapeuten. (zie www.vit-therapeuten.nl) Je kunt de nota declareren bij je ziektekostenverzekering mits je voldoende aanvullend verzekerd bent. Om deze nota te kunnen indienen worden vermeld: geboortedatum, burgerservice nummer en ziektekostenverzekering en polisnummer. (neem deze gegeven mee) Of de nota wel of niet vergoed wordt staat is een zaak tussen cliënt en ziektekostenverzekering. Derhalve raad ik aan zelf bij de zorgverzekeraar de vergoedingen en bestedingslimiet te verifiëren.
• Onder particulieren versta ik mensen die prive de kosten betalen en eventueel een deel vergoed krijgen van de ziektekostenverzekering/ of voor wie de kosten aftrekbaar zijn in verband met werk of een eigen zaak. Particulieren kunnen de nota declareren bij hun ziektekostenverzekering mits men voldoende aanvullend verzekerd is.
• Onder bedrijven versta ik organisaties en instellingen die coaching, supervisie of therapie vergoeden voor hun medewerker(s).

 uurprijsMindfulness & Bezieling
A. tot € 25.000€ 12€ 850
B. van € 25.000 tot € 40.000€ 15€ 1000
C. van € 40.000 tot € 60.000€ 16,50€ 1100
D. van € 60.000 tot € 90.000€ 18€ 1200
E. hoger dan € 90.000€ 19,50€ 1300
F. Minima minder dan € 17.000€ 8,5€ 600
G. Bedrijven en organisaties€ 22€ 1500

Voor Z.Z.P.’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel)gelden dezelfde tarieven als voor particulieren,maar dan exclusief de 19% BTW.in de stilte
wanneer de zintuigen expanderen
voorbij het bekende,
toont zich wat je bent


we werken vanuit : ‘de zeven aspecten van meditatie & transformatie, de bezieling©
Meditatie : is de grondverf waarop gaandeweg in de vorm van de zeven stappen die we doorlopen, het bewustzijn zal toenemen.
• Naast het leren en oefenen van meditatie werken we ook met open zelfonderzoek.De zelfonderzoeksvormen staan altijd in relatie tot het aspect waar we in de training mee bezig zijn.
• Thuis bouw je een eigen meditatiediscipline op. Mediteren als een aspect van je leven. ( ‘lifestyle’)
• deelnemers aan de training steunen en coachen elkaar
• Je gaat oefenen in bewust aanwezig zijn in je dagelijkse leven
Bezieling : jouw eigenheid, jouw kleur, jouw Ware Natuur wordt meer en meer uitgenodigd zichzelf te onthullen. Dit zal je leiden naar de realisatie van je essentie, je spirituele oorsprong
• En zal je tegelijkertijd helpen je potentieel te verwezenlijken in alle aspecten van je leven

met methodische materiaal waardoor jouw unieke meditatieweg gesteund kan worden
• Je ontvangt het studieboek, hierin tref je theorie en inspirerende poëzie.
• Je ontvangt het werkboek met ondersteunende oefeningen en meditatie instructies.
• Ook krijg je een inlogcode waarmee je ingesproken meditaties kunt downloaden van de site: www.bezieling.com.


Wanneer je kunt stoppen, dus helemaal niets doet - niet lichamelijk, niet geestelijk, op geen enkel niveau -
wanneer alle activiteit is gestopt en je zuiver en alleen bent, dan is dat meditatie.


mindfulness
Mindfulness is de basis van meditatie. Het is een moderne trend geworteld in de eenwenoude traditie van het Boeddhisme. Mindfulness wil zeggen: aandacht voor jezelf in het hier en nu op een open en vriendelijke manier, zonder oordeel. Aandachtig zijn op deze manier schept ruimte, brengt ontspanning en verminderd stress- en pijn- klachten. Je komt thuis bij jezelf. In het boeddhisme wordt dit shamatha genoemd: stoppen. We leren te stoppen om heen en weer te rennen van de ene gedachte naar de andere. Als je eenmaal bewust bent geworden van de manier waarop je wezen ongestoord kan blijven, kun je langzaam dingen gaan doen tijdens je meditatie. Eerst leer je hoe je gewoonweg kunt zijn en dan leer je gewoonweg te zijn tijdens het uitvoeren van simpele activiteiten: de vloer schoonmaken, douchen, etc. Daarna kun je ook gecompliceerdere dingen gaan doen, maar blijf je ervan bewust gecentreerd te zijn.


bezieling
In de loop der jaren hebben we binnen de Bezieling ontdekt dat het bewustzijn een natuurlijk proces doorloopt met een vanzelfsprekende (en vaak) terugkomende volgorde. Hieruit is de specifieke bewustzijnsmeditatie zeven aspecten van meditatie en transformatie, de Bezieling © uit ontstaan. Je leert deze zeven aspecten in eerste instantie in de basis. Vergelijk het met het kennen van de hoofdwegen op een landkaart: naar gelang je groeit in je meditatie leer je bij wijze van spreken ook de zijwegen en het landschap beter kennen: de ervaring krijgt een steeds diepere gelaagdheid.


Het is aandacht die
Kleur geeft aan bloemen,
Geur aan vers gemaaid gras,
Smaak aan wijn,
En gezang aan vogels
David Dewulf


open zelfonderzoek
Open zelfonderzoek is een manier om je eigen waarheid te vinden, te voelen en te spreken. Je leert te spreken en luisteren met je hart en je lichaam. Hierdoor kun je zowel je spreek- als je luisterhouding ontwikkelen. Meditatie is enerzijds een vorm van diep luisteren maar ook een spreken vanuit je diepte. Normaal gezien gaan we weg van onze ervaring als we erover spreken. Spreken is veelal een manier om het contact en de voeling met je ervaring te verliezen. Het benoemen van je ervaring in open zelfonderzoek, geeft je de mogelijkheid dieper in je eigen innerlijk door te dringen. Het spreken in open zelfonderzoek lijkt een beetje op hardop mediteren. Je leert te spreken voorbij je gebruikelijke reactiepatronen en vanuit een staat van stilte die niet alleen jezelf aangaat, maar ook de persoon die aan het woord is. Deze manier van luisteren en spreken werkt ook in het dagelijks leven door.
"Als wij anderen de waarheid vertellen dan kunnen zij ook open tegenover ons zijn - misschien niet onmiddellijk, maar we geven hen in ieder geval de mogelijkheid zich ook eerlijk te uiten. Als we niet zeggen wat we voelen, creëren we verwarring voor onszelf en anderen. Door de waarheid te omzeilen ontnemen we de spraak haar functie: communicatie. De waarheid spreken is ook met zachtheid verbonden.... Als we de waarheid vertellen, dan kunnen we op zachte, vriendelijke manier spreken. En zo zullen onze woorden kracht hebben." Chögyam Trungpa


huiswerk
you are perfect as you are, and you could use a little work” Suzuki Rosho


Bij deze training gaan we ervan uit dat je bereid bent om het huiswerk te doen.
Dit kost tussen de 20 en 60 minuten per dag.
Met een commitment van minimaal 4 dagen per week gedurende de 9 maanden dat deze cursus loopt.
Bij ieder facet ontvang je per e-mail dat deel van het boek in PDF met een theoretische onderbouwing van dit facet en inspirerende gedichten. Na de eerste les van ieder facet ontvang je per e-mail dit facet van het PDF werkboek. In het werkboek wordt uitgebreid aandacht gegeven aan methodes die je kunnen helpen dit bewuste facet van de meditatie eigen te maken. Je zult ontdekken welke methode voor jou in dit moment van je proces het beste werkt. Je kunt thuis oefenen met ingesproken meditatie begeleiding. Voor iedere les (de dag van te voren ) stuur je een kort verslagje naar je meditatiemaatje en naar de Bezieling waarin staat:

• Dit heb ik gelezen (zit niet altijd in huiswerk )
• Dit is mijn meditatie plan (kort )
• Ik heb geoefend met ………………
• Dit is wat ik waardeer aan jou ….
• Dit is wat ik je wil geven……
• Dit is mijn belangrijkste ervaring van deze twee weken (kort)
• Dit is mijn belangrijkste inzicht van deze twee weken (kort)

Mindfulness & Bezieling : wel of niet een training voor jou ?

contra indicatie
Indien je meditatie wilt gebruiken enkel voor zelfregulatie en ontspanning; om je lekker te voelen.
Indien je wilt stoppen en tevreden bent als er rust of stilte of balans komt. De meditatie en transformatie training die je bij de Bezieling leert praktiseren is dus niet bedoeld voor korte termijn bevrediging. Natuurlijk kan men gaan mediteren als een remedie om rustiger te worden of vrede te vinden. Maar dat is niet het echte doel van de meditatiebeoefening. Het hervinden van je evenwicht is een ondergeschikt doel van practice, maar niet het echte doel.
indicatie
Wanneer je motivatie aangestuurd wordt door ‘liefde voor de waarheid’ en het verlangen voelt je Ware Natuur uit te nodigen zichzelf te onthullen: te worden wie je ten diepste bedoeld bent. Indien je bereid bent telkens weer te mediteren in het hier en nu met een open einde (dus zonder plannetjes en bedoelingen). Indien je de bereidheid voelt dat wat is te ontvangen, en toe te laten: dus bereid bent niet weg te lopen indien er in je meditatie of zelfonderzoek leegte of lijden, ongenoegen , boosheid of frustratie omhoog komt. Indien je je potentieel wilt verwezenlijken in alle aspecten van je leven.
lesopbouw

 

oneven lessen
20 min uitleg / introductie in de nieuwe aspect
70 min meditatie met begeleiding
30 min deelronde met persoonlijke begeleiding
10 min theepauze
40 min in tweetallen een persoonlijke verdiepende oefening horende bij dit aspect

dit is tevens de focus van de meditatie die je thuis gaat oefenen


30 min deelronde met begeleiding
35 min uitleg huiswerk en afspraken maken voor komende maand met je maatje (2 x oefenen)

even lessen
70 min meditatie met begeleiding in het aspect waar we nu mee bezig zijn
30 min deelronde
20 min in tweetallen 10 min p.p. hoe is huiswerk verlopen ?
10 min theepauze
30 min deelronde
40 min in tweetallen een persoonlijke verdiepende oefening horende bij dit aspect
25 min deelronde met begeleiding

De lesopbouw in Zeist ziet er een beetje anders uit omdat we twee dagdelen achter elkaar werken per maand

opgave en inschrijving
Heb je interesse, kom dan naar een van de vier introductieworkshops. Zijn er daarna nog vragen dan kun je altijd even bellen of langskomen. Je staat voor deze training ingeschreven nadat je de voorwaarden gelezen hebt en het volledig ingevulde inschrijfformulier hebt ondertekend.
De Bezieling o.l.v. Carla Dielen
Sint Antoniuslaan 17 6221 XH Maastricht
043-3257816
www.bezieling.com
info@bezieling.com

Laatste wijziging 28 September 2010 om 13:25

.