.


  De Bezieling


 

   meditatie en zelfonderzoek   trainingen   coachingzeven stappen


stap 1 aarden & stabiliseren
stabelising in the Kath
• lichaamscontact
• ontspannen, verzinken, smelten
• accepteren
• aardig zijn, compassie
• stabiliseren
• aarden, thuis komen, zijn waar je bent
• stabiliseren in het Kath Centrum
• de schaal onder in je buik horinzontale gedragenheid


stap 2 klaarheid & wakkerte
crispy clear wakefull
• zonder oordeel
• vertikale as
• centreren
• wakker zijn
• niet verkleven
• los staan
• onderscheidingsvermogen
• eenmaal wakker en present kun je zicht krijgen op je conditioneringen
• toelaten van energie en levenskracht
• klaarheid
• gemak


stap 3 liefde voor de waarheid
loving the truth
• loslaten super ego
• nederigheid
• liefde voor de waarheid
• intentie
• buigen voor essentie : het toewenden naar een hogere optiek
• bij het buigen en loslaten wordt helder wat jou afhield van deze openheid
• vanuit IK weten over ik
• en dat maakt dat ego loslaat
• dat wat oneigenlijk is verdwijnt


stap 4 zonder einde
open ended
• zonder oogmerken,doelen,eindpunt
• met een open einde
• geen verleden, geen toekomst
• in onschuld,open en ontvankelijk
• open voor het onbekende, het nieuwe, je laat toe
• open voor het mysterie
• nieuwsgierig
• het mysterie binnen treden,bereid zijn,
• bereid zijn een ander mens te worden
• toelaten van dat wat nieuw is
• toelaten van veranderende perceptie
• vertrouwen leren hebben in de instelling van toelaten.
• ervaren van verbondenheid en samenhang
• het leven vieren


stap 5 leegte
non-doing
• je past geen methodes meer toe
• je hoeft niets los te laten, er hoeft niets meer te gebeuren er is alleen maar gebeuren in zijn
• je stapt uit de splitsing: er is geen sprake van een vorming van je geest,
• je bent niet op weg, je maakt geen gebaar,
• je valt samen met de weg
• dit is je natuurlijke aard, simpelweg ontspannen
• vorm is leegte, leegte is vorm
• in dit niet –twee komt alles tezamen


stap 6 herkennen, erkennen, bekennen
knowing in experiencing,
speaking the truth in this moment
• herkennen : in de leegte vindt transformatie plaats
• authentieke, essentiele kwaliteiten bloeien op
• je kunt er niet omheen, je kunt het zelfs niet aan- of afleren
• je voelt je wellicht beter, ruimer, echter, krachtiger, creatiever, authentieker
• erkennen voor jezelf : waar sta ik nu precies ?
• wijsheid welt op
• er is weten in de ervaring in jezelf
• dan komt “de kunst van het vinden van de woorden die de ervaring het dichtst naderen’
• bekennen in relatie met de ander, de wereld
• het benoemen en uitspreken maakt je ervaring tot vorm, positie.


stap 7 zorg dragen
respons ability
• je hebt contact met je ziel en durft het uit te spreken
• wat verlang IK nu vanuit het diepst van mijn hart?
• wat is mijn zielsverlangen? Mijn intentie? Wat wil ik ten diepste ?
• in contact met wie je Nu bent en met wat je Nu verlangt, plaats je de WIL onder je intentie.
• je neemt de verantwoordelijkheid
• de waarheid is concreet: hoe ga je je voornemen handen en voeten geven ?
• hoe kan ik in mijn leven de ontvouwing van mijn ziel steunen ?
• hoe moet ik mijn leven inrichten zodat mijn ziel verder kan groeien ?
• je neemt op een wijs moment een besluit zodat je op minder bewuste momenten bij de les blijft
• doet wat je ziel ten diepste verlangd
• Je geeft dat wat je in huis hebt, je bent werkzaam.
• autoriteit Zijn, een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Laatste wijziging 01 February 2010 om 17:31

.