.


  De Bezieling


 

   meditatie en zelfonderzoek   trainingen   coachingde familieziel is als de wind.......

o.l.v. Elly te Brake

Elk mens is onderdeel van een familiesysteem dat wordt omvat en doordrongen door de familieziel, een energetisch veld dat, net als de wind, niet zichtbaar maar wel kenbaar is aan de uitwerking die ze heeft op alles wat ze aanraakt. De familieziel werkt volgens een aantal principes:

 • Ieder lid van de familie heeft eenzelfde recht om erbij te horen.
 • Er is een hiŽrarchie waarin elk haar/zijn juiste plaats heeft.
 • Er dient een rechtvaardige balans te zijn van geven en nemen.
 • Er is een familiegeweten die maakt dat onrecht wordt gecompenseerd .

Wanneer aan deze ordening gehoorzaamd wordt, vormt de familie een goede bedding voor alle leden waarin liefde kan stromen. De ordening wordt verstoord als gebeurtenissen te zwaar, verdrietig of schuldbeladen zijn. Verdringing van deze trauma's ťn van de bijbehorende personen is het gevolg. Voorbeelden hiervan zijn vroege sterfte, oorlogsverleden, afwijzing van familieleden, kinderen die de rol van ouders overnemen enz. Consequenties hiervan zullen veelal in latere generaties gevoeld worden.

Een kind heeft een grote liefde voor haar/zijn familieleden en zal uit loyaliteit proberen de disbalans te herstellen, ten koste van de eigen levenskwaliteit. Deze blinde liefde drukt zich uit als: 'ik wil zijn als jij, ik wil je lot delen. Om dichtbij je te zijn volg ik je in je lijden, ziekte en zelfs in de dood. Ik zal gaan zodat jij kunt blijven'. Dit diep aanvoelen van de pijn, schuld of afwijzing van familieleden en het magische geloof dat je hen voor hun lot kunt beschermen,(en daarmee jezelf tegen ondraaglijke separatie), zet het lijden voort in de volgende generatie en is de systemische oorzaak van veel mentale en psychosomatische klachten.

Zo kan het zijn dat je in je leven moeilijkheden hebt, b.v. depressies, ziektes en kwalen, (eet-)verslaving, het niet kunnen slagen in werk of relaties, het gevoel geen plaats te hebben,de zondebok zijn enz., die eigenlijk een afspiegeling zijn van een disbalans in je familiesysteem. Uit deze problemen kunnen de mogelijke oorzaken herleid worden d.m.v. familieopstellingen, een groepsmethode die is ontwikkeld door Bert Hellinger. De vraagsteller zoekt uit de andere deelnemers representanten voor relevante familieleden en stelt hen gevoelsmatig op in de ruimte. Deze representanten blijken vervolgens gevoelens en onderlinge verhoudingen te ervaren zoals in de eigenlijke familiesituatie. Dit natuurlijke aanvoelen van de familieziel, ook wel 'het wetende veld' genoemd, vormt de werkzame en helende basis van deze methode. In de opstelling wordt zichtbaar waar de disbalans zich bevindt, bij wie een bepaald lot en gevoel eigenlijk hoort en hoe het patroon van verstrikking loopt, soms over meerdere generaties.

Dit diepe ervaren van de familieziel maakt een herordening mogelijk waarbij onbewuste verstrikkingen loslaten en een bewust toebehoren, op je eigen juiste plaats, mogelijk wordt. Op deze manier geworteld zijn in je systeem van herkomst vormt een natuurlijke bron van kracht,(zelf-)respect en liefde. 'achter Ūeder mens zie ik haar of zijn familie' het nut van familieopstellingen voor therapeuten en begeleiders

Als begeleider kom je, via de symptomen waarvoor men hulp vraagt, terecht bij het persoonlijk-onbewuste. Aangezien dat nauw verweven is met het familie-onbewuste en met de familieziel, is het goed om te weten van het bestaan en de werking ervan. Systemisch werk is een goede invalshoek en aanvulling op het therapeutisch proces

Het komt vaak voor dat een hulpvraag niet of niet alleen kan worden beantwoord in het intrapersoonlijke bereik. In dergelijke gevallen is systemisch werk een goede invalshoek en waardevolle aanvulling binnen het therapeutische proces.

Deze vierdaagse training (28 uur) pretendeert niet een opleiding te zijn (hoewel het daartoe een opmaat kan vormen). Er wordt wel een certificaat van deelname uitgereikt. doel

 • inzicht te bieden in de werking van de methode en dynamiek van de familieopstellingen d.m.v. nabespreking van de opstellingen.
 • eigen vraagstukken via opstellingen te benaderen
 • je kunt vraagstukken m.b.t. je cliŽnten inbrengen of m.b.t je positie t.o.v. je cliŽnten.
 • je leert hoe je met familieopstellingen kunt werken in een individueel consult.

aanbevolen literatuur

 • 'De verborgen dynamiek van familiebanden'; Bert Hellinger met Gunthard Weber en Hunter Beaymont; uitgeverij Altamira-Becht
 • 'Beelden van de ziel'; Daan van Kamperhout; uitgeverij Altamira- Becht
 • 'De praktijk van familieopstellingen'; Gunthard Weber; uitgeverij Altamira-Becht.
 • 'De kunst van het helpen'; Bert Hellinger; uitgeverij Het Noorderlicht
 • 'De wijsheid is voortdurend onderweg'; Bert Hellinger; uitgeverij Het Noorderlicht
Laatste wijziging 09 May 2008 om 15:58

.